Keurmerk voor een mooier platteland en bevordering van biodiversiteit

 • Blief

  Blief® is het eerste keurmerk dat garant staat voor producten die bijdragen aan een mooier platteland door aanleg en beheer van natuur- en landschapselementen. Dit bevordert biodiversiteit: de diversiteit aan dieren, planten, micro-organismen en hun genetisch materiaal.

  Blief® draagt bij aan de natuurontwikkeling op het agrarisch bedrijf en het behoud van diersoorten als vogels, vlinders en bijen en soortenbehoud van cultuurhistorische rassen.

  Blief® heeft thema's voor de onderwerpen:

  • natuur- en landschapsbeheer
  • weide- en akkervogels
  • insecten en reptielen
  • kringlopen
  • maatschappij 
 • Betrouwbaar

  Niet alleen de ontwikkeling en het beheer van Blief®, maar ook de controle en certificatie van het keurmerk worden uitgevoerd volgens Europese standaarden.

  Blief® is van toepassing op de productgroepen:

  • rundvee
  • akkerbouw
  • vollegrondsgroente
  • bomen
  • fruit

  Keurmerkhouders voldoen aan verplichte eisen van Blief® en behalen een verplicht aantal punten via diverse keuzemaatregelen.

Ontwikkeling

Blief® is ontwikkeld dankzij een samenwerking van boeren, onderzoekers en duurzaamheidsexperts. Initiatiefnemers zijn Rietgors (Stichting voor Agrarisch Natuurbeheer in de Hoekse Waard), CREM, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en SMK.

De ontwikkeling van het Blief® keurmerk werd mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Holland. Het voortraject is gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

 

 


 

nieuws
 • Blief
  29-09-2015

  Eerste Blief certificaten uitgereikt

  Op zaterdag 26 september werden Blief certificaten uitgereikt aan de agrarische ondernemers Djûke van der Maat (fruitteler) en Wilco Brouwer de Koning (melkveehouder), die zich als eersten voor het keurmerk hebben gekwalificeerd.
 • Blief
  21-09-2015

  Uitnodiging: Uitreiking eerste certificaten Blief

  Blief is een feit. Op zaterdag 26 september 2015 worden de eerste Blief certificaten uitgereikt aan de agrarische ondernemers Djûke van der Maat (fruitteler) en Wilco Brouwer de Koning (melkveehouder), die zich als eersten voor het keurmerk hebben gekwalificeerd. Het Blief certificaat wordt uitgereikt aan ondernemers waarvan hun producten gegarandeerd bijdragen aan een mooier platteland.
 • Blief
  28-07-2015

  Nieuwsbrief Biodiversiteit+ label juni 2015

  Publicatie nieuwsbrief Biodiversiteit+ label juni 2015.